Actueel

Collectdoelen 20 dec. 2020

Artsen zonder Grenzen (50%)

De teams van experts van Artsen zonder Grenzen werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch.

Ze bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Ze zijn en blijven onpartijdig, deskundig en doeltreffend. Dat maakt het verschil tussen leven en dood. Bij crisissituaties sturen ze eigen artsen, psychologen of andere specialisten.

De zorg die ze verlenen varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Ze begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld of bieden psychosociale hulp in mentaal zware situaties.

Meer informatie: www.artsenzondergrenzen.nl

 

en 

Stichting HulpOostEuropa 50%

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Centraal en Oost-Europa (COE) helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, pastoraat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven.

Stichting HOE richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, meest kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. Ze werken samen met partnerorganisaties om hun opdrachten, taken en projecten zorgvuldig op te starten, uit te voeren en bewust af te ronden. Ze willen betrouwbaar zijn en met respect hun relaties onderhouden.

HOE wil dienen vanuit zorg, betrokkenheid, liefde en afhankelijkheid van God.

Meer informatie: www.hulpoosteuropa.nl

 


Muziekuurtje op zaterdag

Als u het YouTube kanaal van de kerk bezoekt komt u ook het wekelijkse muziekuurtje tegen. U kunt er live bij zijn maar ook later terug luisteren.
Op zaterdagavond 19.00 uur is er een muziekuurtje. Afwisselend komen instrumentaal en zang uw huiskamer binnen, psalmen, gezangen en opwekking. Tijdens het muziekuurtje kunt u ook verzoeknummers indienen via de chat.
Helaas kunnen we niet met elkaar zingen in de kerk, maar thuis kan het wel. Er wordt wel eens gezegd, zingen is twee keer bidden. In plaats van een gebed kan er ook een mooi lied gezongen of geluisterd worden.
Veel luisterplezier.


Catechese

Beste Tieners en ouders,

Binnenkort zullen ook de catechisaties weer van start gaan. Uiteraard met in achtneming van de Corona-regels, waarbij de volwassenen afstand moeten houden van de jeugd.

De groepen die het afgelopen jaar gevormd zijn, zullen in principe in dezelfde samenstelling door gaan.

De catechisaties starten in week 39.

Klik hier om verder te lezen