Actueel

Kinderdienst

Jongens en meisjes! DV zondag 4 oktober zal er een interactieve kinderdienst gehouden worden voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Aanvang 15.00 uur in de Bethelkerk. Deze samenkomst zal ook uitgezonden worden.

Houd de nieuwsbrief van volgende week in de gaten voor de uitnodiging en uiteraard zul je uitgenodigd worden via de e-mail om je aan te melden! 

 

Uitnodiging meedenkavond pastoraat gemeentebreed, donderdag 1 oktober 2020 om 20.00 uur, Koningskerk

Pastoraat is daar waar God zich verbindt aan mensenlevens (of: waar mensen God op het spoor komen in hun eigen leven). Dat verbindt ons ook aan onszelf en aan elkaar. Maar waar begint dat dan? Waar eindigt het? Nadenken over pastoraat gaat over jou en over mij, gaat over hoe we samen gemeente zijn. 

Hoe kunnen we elkaar stimuleren om God op het spoor te komen? Als werkgroep vormgeving pastoraat zouden we het fijn vinden om met u en jou daarover in gesprek te zijn. 

Er zijn al aanmeldingen, maar er zijn veel meer gemeenteleden die hier waardevolle bijdragen aan kunnen leveren. Schroom niet. Breng het onder de aandacht in je club of kring, noem het op verjaardagen of als je iemand tegenkomt in de winkel. Het gaat ons allemaal aan! Laten we het gesprek aangaan en samen Gods weg zoeken. 

Opgeven i.v.m. corona door een bericht aan Betty van Dam: Betty.vandam@gklangerak.nl / 06-46324640.  

Werkgroep vormgeving Pastoraat,  

Hans Riemer, Hans Vel Tromp, Wim Blom, Betty van Dam 

 

Kinderwerk tijdens de dienst

We vinden het heel leuk dat we weer naar de kerk kunnen komen, dus daarom gaan we het kinderwerk ook weer opstarten.
Dit gaan we doen in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Met elkaar zullen we in 1 bank zitten tijdens het begin van de kerkdienst. Tijdens de dienst gaan we naar de school (jeugdhonk groep 5t/m8 en een lokaal voor groep 1t/m4).
Je ouders krijgen een mail als de wijk wordt uitgenodigd om naar de kerkdienst te komen. Ze mogen dan aangeven dat jij ook meekomt. Dan weten wij wie er allemaal komen.
Als je niet naar de kerk kan komen, dan zijn de werkbladen nog steeds op de site te vinden. In de dienst zal er nog wel een kinderlied zijn en soms een praatje door de dominee of iemand van de leiding.
Tijdens ons kindermoment zullen we luisteren naar een Bijbelverhaal, doen we een spelletje, maken we een knutsel of maken we een puzzel en zingen we met elkaar liedjes voor onze God.
Na afloop mogen jullie ouders je opwachten op de parkeerplaats. De juf of meester zal met jullie meelopen.
Kom je ook?
Groetjes van alle juffen en meesters!

Crèche

Vanaf 13 september zal er ook weer crèche voor de allerkleinste kinderen zijn. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken.

Als u uw kind bij de crèche brengt, is het de bedoeling dat u bij de buitendeur van de crèche ingang blijft en dan nemen we daar uw kind over. Ook bij het ophalen zullen we uw kind ook daar weer overdragen.

We willen ook aan u vragen, om als u een tasje meegeeft hier even duidelijk de naam van uw kind op te zetten.

We hebben er zin in om alle kinderen weer te zien!

 

De crèche leiding


Catechese

Beste Tieners en ouders,

Binnenkort zullen ook de catechisaties weer van start gaan. Uiteraard met in achtneming van de Corona-regels, waarbij de volwassenen afstand moeten houden van de jeugd.

De groepen die het afgelopen jaar gevormd zijn, zullen in principe in dezelfde samenstelling door gaan.

De catechisaties starten in week 39.

Klik hier om verder te lezen


Heel het leven

'Heel het leven' - Samen willen we op vijf zondagavonden vanaf 6 september nadenken over het thema 'Heel het leven' van New Wine.

Laat je inspireren rondom leven zien als een geheel, zorg voor de schepping en wat het betekent om Jezus daarin te volgen.
 

Heel het Leven! Kolossenzen 1: 15-20

 

Wees welkom op de zondagavonden van 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober, vanaf 20.00 uur in de Koningskerk.

 

Er is beperkte ruimte, we denken aan zo'n 40 mensen. Geef je daarom van tevoren op bij Andrea: andrea@zingenvoorgod.nl

We zien uit naar jullie komst!
 

Hans Riemer, Gea van Andel en Andrea Vink
 

(meer informatie is te vinden op de website: https://heelhetleven.new-wine.nl/)


Open kerk

Iedereen is welkom om op adem te komen in de stilte, een kaarsje aan te steken, te bidden, een luisterend oor te vinden, gebed te ontvangen, of te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Het doet je goed! Kom alleen of samen en ervaar de rust in Gods goedheid!


maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 - 11.00 uur

maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur

in de Koningskerk aan de Julianastraat 88 in Langerak.