Collectedoelen

De diaconiecollecte zondag 28 maart is bestemd voor Verre Naasten en Stichting Edukambani.

De Verre Naasten  (50 %)

De Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. De missie: geloof delen wereldwijd in woorden en daden! Help ook mee en deel jouw geloof. Help mee om mensen te bereiken met het geweldige nieuws dat Jezus ook hun Redder is. Voor meer info: www.verrenaasten.nl Steun het werk met deze collecte en raak betrokken.

Stichting Edukambani (50 %)

Stichting Edukambani richt zich op talentvolle maar financieel kansarme jongeren in de regio Ukambani in Kenia. Edukambani werkt samen met zusterorganisatie GANSPRO en biedt de jongeren de mogelijkheid om voortgezet onderwijs en zo mogelijk daarna een beroepsopleiding te volgen. Hierdoor krijgen ze de kans om een inkomen te verwerven voor hun familie. De missie van Edukambani komt voort uit de Bijbelse opdracht om vanuit naastenliefde zorg te dragen voor armen. De activiteiten kenmerken zich door kleinschaligheid, persoonlijke contacten, trouw en transparantie waarbij rekening gehouden wordt met de van toepassing zijnde regelgeving en cultuurverschillen. Edukambani zet zich in voor de toekomst van jongeren die na een opleiding gevolgd te hebben hun christelijke roeping kunnen waarmaken om verantwoordelijkheid te nemen voor hun woongemeenschap www.edukambani.nl