Dorcas Voedselactie

Ieder jaar organiseert Dorcas in de eerste week van november een voedselactie. Ook in Nieuwpoort en Langerak wordt door velen enthousiast aan deze actie meegewerkt en bijgedragen. Als gevolg van . de Corona crisis heeft Dorcas moeten besluiten om dit jaar geen voedselactie in winkels te houden. Toch kunt u een bijdrage geven. Het is nu al mogelijk een gift over te maken naar Dorcas. Het rekeningnummer is: NL 04 RABO 0106 2500 00, ten name van Dorcas ovv Dorcas Voedselactie.

Verder zal in de week van dankdag de collectebus weer bij de Spar in Nieuwpoort staan. Ook hier kunt een bijdrage geven.

We hopen dat velen op deze manier willen helpen om de voedselactie toch een succes te laten zijn!! Mogen we op u rekenen?????