Heel het leven

Heel het leven

 

'Heel het leven' - Samen hebben we op vijf zondagavonden vanaf 6 september nagedacht over het thema 'Heel het leven' van New Wine.

 

Laat je inspireren rondom leven zien als een geheel, zorg voor de schepping en wat het betekent om Jezus daarin te volgen.

 

Heel het Leven! Kolossenzen 1: 15-20

 

Voor wie niet in de gelegenheid was om op zondagavond in de Koningskerk te zijn maar er wel belangstelling voor heeft hier de eerste korte video van deze serie.

 

Hans Riemer, Gea van Andel en Andrea Vink

 

(meer informatie is te vinden op de website: https://heelhetleven.new-wine.nl/)