Zondag 1 november 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte 1 Petrus 1: 8-21
Thema Serie ‘Geloof voor ballingen’ thema 'Blijf scherp!
Audiodownload Geen audiobestand beschikbaar
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Landelijke afdrachten
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

Deze dienst kunt u meebeleven via kerkdienstgemist en het Youtubekanaal van de Gereformeerde Kerk Langerak

Link naar liturgie

 

 

welkom / mededelingen

votum / groet

psalm 95: 1-3 ‘Zing blij een loflied voor de HEER’ (denieuwepsalmberijming.nl)

gebed om de Geest

Sela: ‘Vreugde van mijn hart

kinderlied U bent machtig, U bent sterk

L. 1 Petrus 1: 8-21

T. 1 Petrus 1: 13

verkondiging

opwekking 763 ‘Ik heb u nodig’

dank- en voorbede

collecte

wet van het koninkrijk van God (Matteüs 5: 3-10)

gezang 477 ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’

zegen