Zondag 22 november 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Jesaja 60:1–11 en 19–22 en Mattheüs 5: 1–12
Thema Eeuwigheidszondag
Audiodownload Geen audiobestand beschikbaar
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

Deze dienst kunt u meebeleven via kerkdienstgemist en het Youtubekanaal van de Gereformeerde Kerk Langerak

Link naar liturgie

 

Gedenkdienst Eeuwigheidszondag

In deze dienst gedenken we de mensen die in het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Als gemeente vinden wij het belangrijk om de namen van onze geliefden te noemen en hen te gedenken voor Gods aangezicht.

 

Welkom

Openingsgebed

Gezang 1

Votum en groet

Psalm 33: 2 en 7

Richtlijn voor het leven

Gezang 321: 1 en 2

Kinderlied Ik stel mijn vertrouwen

Schriftlezing Jesaja 60:1–11 en 19–22 en Mattheüs 5: 1–12

Verkondiging

Antwoordlied Gezang 267: 1

Inleiding gedenken

Psalm 90: 1

Voorbede en gedenken:

⁃  naam > stilte > kaars > stilte

Psalm 90:3

Dank- en voorbede

Psalm 90: 8

1e collecte Diaconie, 2e collecte kerk

Opwekking 335 U, die mij geschapen hebt.

Zegen