Zondag 29 maart 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte 1 Koningen 19: 1-21
Thema -
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Kosten gebouwen
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

Thema: ‘Vluchten, naar God toe!’

votum en groet

gebed

opwekking 679 ‘Hij is hier’

kindermoment

projectlied ‘Hij klimt met je mee’

L + T. 1 Koningen 19: 1-21

Verkondiging

luisterlied 'Toekomst vol van hoop' (Sela)

dank- en voorbede

lied ‘Heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta’

zegen

-