Zondag 12 april 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte
Thema -
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

Thema: ‘Maria uit Magadala en het zoeken naar de God die leeft’

aansteken kaars

opwekking 213 'U zij de glorie!' 

welkom

votum en groet

gezang 95 'Daar juicht een toon daar klinkt een stem' (GK)

gebed

kindermoment

projectlied ‘Hij klimt met je mee’

gemeente over Pasen

opwekking 575 'Jezus alleen'

L. en T. Johannes 20:1-18

verkondiging

opwekking 795 'Amen'

dankgebed

opwekking 354 'Glorie aan God'

zegen

*