Zondag 19 april 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte 1 Korintiërs 15: 20-28
Thema Er is hoop, maar waarop?
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Landelijke afdrachten
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

 

votum en groet

gezang 457 ‘Heilig, heilig, heilig’

gebed om de Geest

kindermoment

kinderlied: ‘Op reis’

L. 1 Korintiërs 15: 20-28

T. 1 Korintiërs 15: 20-28

verkondiging

opwekking 832 ‘Jezus Overwinnaar’

dank- en voorbede

collectemoment

opwekking 687 ‘Heer wijs mij uw weg’

zegen