Zondag 5 april 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Matteüs 4:23–5:12
Thema -
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Voedselbank
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en YouTube en Kerkdienstgemist

Welkom

Kaars aansteken

Psalm 16 ik val niet uit uw hand

Gebed

Psalm 118:1 en 5

Richtlijn

Stiltemoment

Kindermoment

Projectlied (Hij klimt met je mee)

Schriftlezing Matteüs 4:23–5:12

Meditatie

Opwekking 695 Stil

Aankondiging Collecte via Givt (www.givtapp.net)

Gebed

Gezang 235

Viering Heilig Avondmaal