Zondag 17 mei 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Mattheüs 18: 1–10
Thema -
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

 

Welkom

Votum en Groet

Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water

Richtlijn voor het leven

Stilte moment

Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis

Gebed

Psalm 130: 3 en 4

Kindermoment (opgenomen video)

Schriftlezing Mattheüs 18: 1–10

Meditatie

Gezang 481: 1 en 2

Collecte; 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerk

Gebed

Zegen