Donderdag 21 mei 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte L. Handelingen 1: 1-14
Thema De opdracht van de Koning
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: De Mirgrantenkerk
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

 

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">welkom</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">gezang 229: 1, 3 en 5 (LvdK) ‘De dag van onze Vorst brak aan’</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">votum / groet</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">psalm 98: 1 en 3 ‘Zingt nu een nieuw lied voor de Here’</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">Sela ‘Juicht want Jezus is Heer/ Hij is verheerlijkt’ </span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">gebed</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">L. Handelingen 1: 1-14</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">T. Handelingen 1: 1-14</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">opwekking 764 ‘Zegenkroon’</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">dankgebed</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">collecte; </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">1e collecte De Mirgrantenkerk ; 2e collecte kerk</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">geloofsbelijdenis</span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">opwekking 366: 1 - 3 ‘Kroon hem met gouden kroon’ </span></span></span></span></span></span></span>

<span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: normal;"><span style=""><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 10.0pt;"><span style='font-family: "Verdana",sans-serif;'><span style="color: black;">zegen</span></span></span></span></span></span></span>