Zondag 3 mei 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Johannes 20: 26-29
Thema Dit is mijn lichaam
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Dit koningskind
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

www.kerkdienstmeebeleven.nl en  YouTube en Kerkdienstgemist

 

Serie: Jezus Overwinnaar | Thema: Dit is mijn lichaam

welkom

votum / groet

gezang 158 ‘Als een hert’ (GK)

gebed

Sela ‘Heer ontferm u over ons https://www.youtube.com/watch?v=WD8RLhMPOiE

kindermoment

kinderlied

L. Johannes 20: 19-29 en 1 Korintiërs 15: 50-58

T. Johannes 20: 26-29

verkondiging

opwekking 598 ‘Uw sterke hand’ 

dank- en voorbede

collecte

psalm 108: 1 en 2 (GK)

zegen