Zondag 5 juli 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Nehemia 7: 72b-8: 12
Thema -
Audiodownload Geen audiobestand beschikbaar
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk
Download Download

Kerkdienst

We zenden de meditatie zondag live uit via:

YouTube en Kerkdienstgemist | link naar de liturgie

Serie: De belofte van de Geest - Nieuw leven voor de gemeente van Jezus
Thema: ‘De spiegel van de Geest raakt’

welkom / mededelingen
votum / groet
psalm 47: 1 Gereformeerd Kerkboek
opwekking 461 ‘Mijn Jezus, mijn Redder’
gebed om ontferming
kindermoment
kinderlied: ‘Daar komt de nieuwe koning aan
L. + T.  Nehemia 7: 72b-8: 12
verkondiging
psalmproject psalm 51 ‘Witter dan sneeuw’
dank- en voorbede
collecte
psalm 89: 1 en 7 Gereformeerd Kerkboek
zegen