Zondag 20 september 2020 om 09.30 uur

Hoofdgedeelte Matteüs 18: 1-7 en Marcus 10: 13-16
Thema Worden als een kind
Audiodownload Geen audiobestand beschikbaar
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: VBOK
Collecte 2: Kerk
Download No download available

Kerkdienst

Deze dienst kunt u meebeleven via kerkdienstgemist en het Youtubekanaal van de Gereformeerde Kerk Langerak

Link naar liturgie

 

welkom / mededelingen

votum / groet

opwekking 553 ‘Laat het feest zijn in de huizen’

belijdenis van geloof

psalm 139 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ (The Psalmproject)

gebed

doop Heleen en Saar

opwekking 746 ‘Zo zegent hij jou’

kinderlied: ‘God kent jou, vanaf het begin’ 

L. + T. Matteüs 18: 1-7 en Marcus 10: 13-16

verkondiging

opwekking 802 ‘Hier is mijn hart Heer’

dank- en voorbede

collecte

psalm 150: 1 en 2 (denieuwepsalmberijming.nl)

zegen