Zondag 17 oktober 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 2 : 29 - 47
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. P. van Dolderen
Collecte 1: Stichting Red een kind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Psalm 8: 1, 2, 3 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming)

Votum / groet van God

Psalm 84: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)

Liefdegebod

Gebed

Kinderlied: Hij alleen

Bijbellezing : Handelingen 2 : 29 - 47

Lied 429 (opwekking) God wijst mij een weg

Verkondiging

Lied 213 (Evangelische Liedbundel) Ik wil jou van harte dienen

Collecte 1: Stichting Red een Kind
Collecte 2: kerk

Dankgebed

Lied 400 (opwekking) Liefde was het

Zegen van God