Zondag 17 oktober 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Jakobus 1: 1-12
Thema verzoeking en beproeving
Download launch Download
Predikant ds. H. van Winkelhoff
Collecte 1: Stichting Red een kind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Lied 254: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)

Votum / groet van God

Lied 254: 4 (Liedboek 1973)

Gebed

Bijbellezing Jakobus 1: 1-12

Psalm 138: 1,2

Verkondiging: verzoeking en beproeving

Lied 48: 7 (Liedboek 1973)

Danken & bidden

Collecte 1: stichting Red een Kind
Collecte 2: kerk

Geloofsbelijdenis

Psalm 150:1,2 (Liedboek 1973)

Zegen van God