Zondag 24 oktober 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing 1 Petrus 2: 21-25
Thema Follow the Leader. In de voetsporen van Jezus.
Download launch Download
Predikant ds. P.J. Weij
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Zegen voor de kinderen (Sela)

Welkom en mededelingen

Psalm 16 (Psalmen voor Nu) Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig

Votum / groet van God

Psalm 139 (The Psalm Project) Heer, die mij ziet zoals ik ben

Onderwijs over de doop

Dooplied van SELA

Beantwoording van de doopvragen door de doopouders

Bediening van de doop aan Lize en Milou Marize

Psalm 25: 2 (liedboek 1973) HERE, maak mij uwe wegen

Kinderlied: Zoals Nehemia

Gebed

Bijbellezing : 1 Petrus 2: 21-25

Lied 164 (gereformeerd kerkboek) Jezus vol liefde (2 X)    

Verkondiging Follow the Leader. In de voetsporen van Jezus.

Lied 442: 1, 2 en 4 (Liedboek 1973) Jezus, ga ons voor

 Dankgebed en voorbeden

Collecte 1: diaconie
Collecte 2: kerk

Lied 798 (opwekking) Wij zijn het volk van God / houd vol

Zegen van God