Zondag 31 oktober 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Marcus 7: 31-37
Marcus 8: 10-13
Thema -
Download launch Download
Predikant br. J. Bouw
Collecte 1: Nederlands Bijbel Genootschap
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

 

Welkom / mededelingen

Lied 640 (opwekking)

Votum / groet van God

Lied 672 (opwekking)

Gebed

Kinderlied  De bijbel

Bijbellezing: Marcus 7: 31-37 en Marcus 8: 10-13

Lied 70 (opwekking)

Verkondiging

Psalm 139 : 1 en 14 (liedboek 1973)

Gezang 326 : 1 en 2 (liedboek 1973)  ‘Een rijke schat van wijsheid’

Dankzegging en voorbede

Lied 75: 1, 2 en 3

Collecte 1: Nederlands Bijbelgenootschap
Collecte 2: kerk

Psalm 68 : 8, 13 (Gereformeerd Kerkboek)

Zegen van God