Zondag 31 oktober 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Openbaringen 1 : 1 - 20
Thema Een kijkje achter de schermen
Download launch Download
Predikant ds. H.J. Lopers
Collecte 1: Nederlands Bijbel Genootschap
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Votum en Groet (Sela) Onze hulp en onze verwachting

Groet van God

Lied 457 : 1 – 4 (liedboek 1973) Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig

Gebed

Bijbellezing  Openbaringen 1 : 1 - 20 

Lied 1 :  1 – 3 (liedboek 1973) God heeft het eerste Woord

Verkondiging

Lied 575 (Opwekking) Jezus alleen

Dankgebed

Collecte 1: Nederlands Bijbelgenootschap
Collecte 2: kerk

Geloofsbelijdenis

Lied 250 : 1 – 3 (gereformeerd kerkboek 2017) God is getrouw zijn plannen falen niet

Zegen van God