Zondag 12 december 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Mattheüs 1: 18 – 24 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. E. van der Linde
Collecte 1: Trans World Radio / Mission Aviation Fellowship
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen             

Lied 117: 1 en 2 (liedboek 1973) Hoe zal ik U ontvangen

Stil gebed

Votum / groet van God

Lied 117: 3 en 4 (liedboek 1973) Ver van de troon der tronen

Lezing wet & samenvatting

Psalm 19: 3 (liedboek 1973) Volmaakt is ’s HEREN wet

Gebed om de opening van het Woord en de leiding van de Heilige Geest

Kindermoment: Adventsproject ‘Tel je mee?’

Bijbellezing  Mattheüs 1: 18 – 24 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Verkondiging

Lied 430 (opwekking) Heer, ik prijs uw grote naam, 2x

Avondmaalsviering

Instellingswoorden van onze HEER en Heiland Jezus

  • Brood
  • Wijn
  • Gedicht

Collecte 1: Trans World Radio / Mission Aviation Fellowship
Collecte 2: kerk

Lied 255: 1, 2 en 3 (liedboek 1973) Ere zij aan God, de Vader

Dienst der gebeden

Lied 255: 4 (liedboek 1973) Halleluja

Zegen van God