Zondag 5 december 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Zacharia 14: 4-9
Lukas 21: 25-33
Thema Hoofd omhoog!
Download launch Download
Predikant zr. A. Beuving-Amelink
Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Mededelingen / welkom

Votum / groet van God

Psalm 24: 1, 4 en 5 (liedboek 1973) “De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein”

Tien Woorden van het Verbond

Lied 125: (opwekking) “Heer ik kom tot U”

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment: Adventsproject ‘Tel je mee?’

Bijbellezing: Zacharia 14: 4-9 en Lukas 21: 25-33

Verkondiging over Lukas 21: 25-28 “Hoofd omhoog!”

Lied 291: 1 en 2 (liedboek 1973) “Nooit kan ’t geloof te veel verwachten”

Dankgebed en voorbede

Collecte 1: kinderkerstfeest
Collecte 2: kerk

Lied 354 (opwekking) “Glorie aan God”

Lied  300: 1, 2, 5 en 6 (liedboek 1973) “Eens als de bazuinen klinken”

Zegen van God