Zondag 5 december 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Matteus 24: 36-25: 13
Thema de bruidegom en jouw hart
Download launch Download
Predikant br. Wout Sterrenburg
Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom/ mededelingen

Votum / groet van God

Psalm 100: 1, 2 en 4 (liedboek 1973)

Gebed

Bijbellezing: Matteus 24: 36 - 25: 13

Lied 281 (opwekking) Als een hert dat verlangt naar water

Bijbeltekst: Matheus 25: 1-13

Verkondiging  de bruidegom en jouw hart.

Lied 553 (opwekking) Laat het feest zijn in de huizen.

Geloofsbelijdenis

Lied 107 . (gereformeerd kerkboek 2006)

Gebed.

Collecte 1: kinderkerstfeest
Collecte 2: kerk
Lied 818 (opwekking)

Lied 293. (liedboek 1973) Wat de toekomst brenge moge

Zegen van God