Zondag 14 maart 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Lezing Marcus 8: 27–30

Lezing Marcus 8: 34–37
Thema Avondgebed
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Deze dienst kunt u meebeleven via kerkdienstgemist en het Youtubekanaal van de Gereformeerde Kerk Langerak


 

Link naar de liturgie

 

Stilte

Votum en Groet

Zingen: Psalm 84:1 en 3 (Liedboek voor de Kerken)

Gebed

Zingen: Psalm 62 Mijn ziel is stil tot God (The Psalm Project)

Lezing Marcus 8: 27–30

Stilte moment

Lezing Marcus 8: 34–37

Meditatie

Zingen Belijdenis (Sela)

Gebed

Zingen: Opwekking 460 Wat mij dierbaar was

Zegen