Zondag 18 april 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Johannes 1: 1-10
Thema ‘Verbonden zijn, in Jezus’
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Kosten gebouwen
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen: Psalm 105: 1 en 2 ‘Looft, looft verheugd de HEER der heren’ (Gereformeerd Kerkboek)

Zingen: Opwekking 708 ‘Hoe groot is uw trouw o Heer’

Gebed

Nieuw leven

Zingen: PsalmProject ‘God van liefde, God van trouw’

Kindermoment; zingen Er is er maar 1

Lezen 1 Johannes 1: 1-10

Tekst 1 Johannes 1: 1-4

Verkondiging

Zingen: Opwekking 167: 1-3 ‘Samen in de naam van Jezus’ 

Dank- en voorbede

1e collecte: Kosten gebouwen; 2e collecte Kerk

Zingen: Opwekking 798 ‘Houd vol’

Zegen