Zondag 18 april 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Psalm 27 : 1 - 4
1 Johannes 2 : 1 - 6
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Kosten gebouwen
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom

Votum en groet van God

Zingen: Psalm 139 : 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 27 : 1 - 4

Zingen: Gezang: 449 : 1, 3 en 5 (Liedboek voor de kerken)

Bijbellezing: 1 Johannes 2 : 1 - 6

Verkondiging

Stiltemoment

Zingen: Opwekking 595 'Licht van de wereld'

Gebed

Zingen: Psalm 139 : 6 en 8 (Liedboek voor de kerken)

Zegen van God