Zondag 25 april 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing 1 Johannes 2: 18-19
1 Johannes 2: 20-23
1 Johannes 2: 24-27
1 Johannes 2: 28-29
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Jeugd met een Opdracht Janneke Stuij Amsterdam
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen: Vreugde van mijn hart (Sela)

Gebed

Lezen 1 Johannes 2: 18-19

Stilte

Lezen 1 Johannes 2: 20-23

Zingen: Opwekking 816 ‘Hoogste God’

Lezen 1 Johannes 2: 24-27

Stilte

Lezen 1 Johannes 2: 28-29

Zingen: Opwekking 802 ‘Hier is mijn hart Heer’

Gebed

Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)

Zegen