Donderdag 13 mei 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 1: 1-14
Thema ‘Hemelvaart: waar vaar jij op?’
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: S.O.S. Soemba
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen: Psalm 47: 1 en 2 (Gereformeerd Kerkboek)

Zingen Opwekking 785 ‘Fundament’

Gebed

Kindermoment

Lezen:  Handelingen 1: 1-14

Zingen: Gezang 101: 1, 3 en 5 ‘De dag van onze Vorst brak aan’ (Gereformeerd Kerkboek)

Tekst Handelingen 1: 1-14

Verkondiging

Zingen: Opwekking 807 ‘God van licht’

Dankgebed

1e collecte: S.O.S. Soemba; 2e collecte: Kerk

Zingen: Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’

Zegen