Zondag 16 mei 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing 1 Johannes 4: 1–6
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25:2 en 7 (Liedboek voor de kerken)

Votum en Groet

Zingen: Psalm 27:1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

Gebed

Kindermoment: Een voorbeeld voor iedereen

Zingen: Jezus Klopt (27a) / Ik Heb Jezus Nodig (27b) / Jezus Houdt Van Alle Kind'ren (27c)

Schriftlezing 1 Johannes 4: 1–6

Verkondiging

Zingen: Gezang 326:1 en 4 (Liedboek voor de kerken)

1e collecte: Diaconie; 2e collecte: Kerk

Dankzegging en voorbede

Zingen: Gezang 161 Heer U bent mijn leven (Gereformeerd kerkboek) 

Zegen

 

Hoe is het met…