Zondag 9 mei 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing 1 Johannes 2: 29 – 3:10
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Landelijke afdrachten
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom

Zingen: Psalm 9: 1, 2 en 5 (Liedboek voor de kerken)

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Richtlijn voor het leven

Zingen: Opwekking 389 Create in me a clean heart, o God

Gebed

Kindermoment: Net als soldaten; zingen De wapenrusting

Schriftlezing 1 Johannes 2: 29 – 3: 10

Verkondiging

Zingen: Opwekking 585 Er is een dag 

1e collecte: landelijke afdrachten; 2e collecte: kerk

Dankzegging en voorbede

Zingen: Opwekking 400 Liefde was het, onuitputt’lijk

Zegen

 

Hoe is het met…