Zondag 9 mei 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Jeremia 29: 4 - 14
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. Ben Eikelboom
Collecte 1: Landelijke afdrachten
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Welkom en introductie van het thema door de predikant

Zingen: Psalm 108: 2 (Gereformeerd Kerkboek )

Votum en groet

Zingen: Gezang 304: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Jeremia 29: 4 - 14

Verkondiging: Jeremia 29: 11 (Bloei daar, waar jij geplant bent)

Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)

Dankzegging en voorbede

1e collecte: Landelijke afdrachten; 2e collecte Kerk

Lezing van de Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 785 (Ik bouw op Jezus, anders niet)

Zegen