Zondag 13 juni 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Romeinen 7: 18-24
Kolossenzen 2: 6-15
Exodus 16: 1-12 en 17: 1-7
Thema Wanneer er niet genoeg is
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Open Doors
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Votum / groet

Zingen: Psalm 81: 1, 3 en 6 (denieuwepsalmberijming.nl)

Zingen: Opwekking 685 ‘Hosanna’

Gebed

Zingen: Opwekking 624: 1

Lezen Romeinen 7: 18-24

Zingen: Opwekking 624: 2

Lezen: Kolossenzen 2: 6-15

Zingen: Opwekking 624: 3

Gebed

Kinderlied: Mijn hulp is van U Heer

Lezen en tekst: Exodus 16: 1-12 en 17: 1-7

Verkondiging

Zingen: Sela ‘Het Woord van God’

Viering maaltijd van de Heer

Zingen: Psalm 103: 1, 2, 5 en 9 (Gereformeerd Kerkboek)

Dank- en voorbede

1e collecte: Open Doors; 2e collecte Kerk

Zingen: Gezang 161: 1-4 ‘Heer u bent mijn leven’ (Gereformeerd Kerkboek)

Zegen