Zondag 20 juni 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Romeinen 10: 9–17
Thema dienst met aandacht voor de zending
Download launch Download
Predikant ds. Hans Vel Tromp
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

welkom / mededelingen

lied 689 (opwekking) ‘Spreek, O Heer, door uw heilig woord’

votum / groet

filmpje (delegatie Sizanani toegezongen)

gebed

presentatie over de NGZN & Sizanani

kindermoment: Het visioen van Ezechiel

kinderlied: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren

Bijbellezing: Romeinen 10: 9–17

verkondiging

psalm 67:1 en 2 (liedboek 1973)

presentatie over India / De Verre Naasten

dankzegging en voorbede

collecte 1: zending

collecte 2: kerk

lied 481:1 en 2

zegen van God