Zondag 20 juni 2021 om 18.30 uur

Bijbel lezing Hebreeën 3: 1-14
Thema ‘God bouwt Zijn huis’
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

welkom / mededelingen

votum / groet

lied 84 (psalmen voor nu)

lied765 (opwekking) ‘Uw vrede vult dit huis’

gebed

Bijbellezing Hebreeën 3: 1-14

Bijbeltekst Hebreeën 3: 4-7

verkondiging

lied ‘Thuis’ (Sela)

dankgebed

collecte 1: zending

collecte 2: kerk

geloofsbelijdenis

lied 710 (opwekking ) ‘Gebed om zegen’

zegen van God