Zondag 1 augustus 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Johannes 6: 60-71
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. D. Westerkamp
Collecte 1: Dit koningskind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

welkom en mededelingen

introductie thema dor de predikant)

psalm 145:1 en 5 O Heer, mijn God (liedboek 1973)

stil gebed

votum en groet

lied 75:1-3 (liedboek 1973) U kennen, uit en tot U

richtlijn voor het leven Psalm 119:9-16

verootmoediging / gebed

kinderlied Mijn God is zo g-o-e-d

lied 689 (opwekking) Spreek o Heer

Bijbellezing Johannes 6: 60-71

verkondiging

lied 755 (opwekking) Laat ons Christus zien

collecte 1: Dit Koningskind

collecte 2: kerk

lied 476: 1 (liedboek 1973) Eeuwig Woord u willen wij

dank- en voorbede

lied 476: 5 (liedboek 1973) Levensvorst U loven de geslachten

zegen van God