Zondag 8 augustus 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing Johannes 4: 1-30
Thema Liefhebben met woorden
Download launch Download
Predikant br. Rudi de Graaf
Collecte 1: Dorcas
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

welkom / mededelingen

votum / groet

psalm 133 : 1, 2 en 3 (gereformeerd kerkboek)

Gods wet

psalm 141:2,3  (liedboek 1973)

gebed

kinderlied Iedereen is anders

Bijbellezing: Johannes 4: 1-30

Gezang 75:4,5,6 (liedboek 1973)

verkondiging

psalm 19 : 6 (gereformeerd kerkboek)

dankgebed en voorbede

collecte 1: Dorcas

collecte 2: kerk

lied 710 (Opwekking) Vader, maak mij tot een zegen

zegen van God