Zondag 19 september 2021 om 09.30 uur

Bijbel lezing 1 Korintiërs 9: 23 -27
Filippenzen 2: 12 - 18
Thema In beweging
Download launch Download
Predikant br. Gerbrand Vel Tromp
Collecte 1: (Nood)hulp Haïti
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Votum en Groet

Lied 488 ‘De kracht van Uw liefde’(opwekking)

Gods wil voor ons leven

Lied 326: 1, 2, 4 ‘Een rijke schat van wijsheid’(liedboek 1973)

Gebed

Kinderlied: U ben die U bent

Bijbellezen: 1 Korintiërs 9: 23 -27, Filippenzen 2: 12 - 18

Verkondiging

Lied 767 ‘Familie’ en 732 ‘Wat een wonder’ (opwekking)

Gebed

Collecte 1: (nood)hulp Haïti
Collecte 2: kerk

Lied 128: 1 en 3 ‘Geluk en rijke zegen’ (De Nieuwe PsalmBerijming)  

Zegen