Zondag 4 december 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing
Thema 2e Adventszondag
Download launch Download
Predikant ds. K. Harmannij
Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

2e Adventszondag Kaars aansteken; Lucas 1:26-38 en 1:46-55

Votum / groet van God

Lied 152 : 1, 2 en 10 (liedboek 2013) Mijn hart verheugt zich zeer (= lied 9 liedboek 1973)

Gebed

Het 9e gebod

Psalm 12 : 1, 2, 3 en 4 (denieuwepsalmberijming) Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken)

Kindermoment met adventsproject

Bijbellezing: Jesaja 7 : 1-14 en 36 : 1-7

Psalm 89 : 18 (liedboek) Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom

Verkondiging Jesaja 7 : 14

Psalm 113 : 1, 2 en 3 (denieuwepsalmberijming) Zing halleluja, loof de HEER

Gebed

Collecte 1: kinderkerstfeest
Collecte 2: kerk

Lied 125 : 1, 2 en 4 (liedboek 1973) O kom, o kom, Immanuel

Zegen van God