Zondag 26 juni 2022 om 18.30 uur

Bijbel lezing Exodus 32 en 33
Thema -
Download launch Download
Predikant br. Wout Sterrenburg
Collecte 1: Stichting Maaltijden thuis
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Lied 165 (gereformeerd kerkboek 2006) Machtig God, sterke Rots

Votum / groet van God

Psalm 100: 1-4 (gereformeerd kerkboek)

Gebed

Inleiding van de preek

Bijbellezing: Exodus 32

Psalm 111: 1, 2 en 3 (gereformeerd kerkboek)

Bijbellezing: Exodus 33

Lied 717 (opwekking) Stil, mijn ziel, wees stil

Verkondiging Exodus 33: 19

Psalm 103 :1, 3 en 5 (liedboek 1973).

Collecte 1: stichting Maaltijden Thuis
Collecte 2: kerk

Geloofsbelijdenis

Lied 107 :1-4 (gereformeerd kerkboek) Ere zij aan God de Vader

Lied 733 (opwekking) Tienduizend redenen

Zegen van God