Zondag 10 juli 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing - Bijbellezing: Johannes 20 : 1 - 23

- Bijbeltekst: Johannes 20 : 21 - 23
Thema Ik wens jullie vrede
Download launch Download
Predikant zr. Joep Coumou
Collecte 1: Diaconie
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

- welkom / mededelingen

- votum / groet van God

- lied 174 (opwekking) 'Juicht, want Jezus is Heer'

- lied 349 (opwekking) 'Hij is verheerlijkt'

- leefregels

- kinderlied 'De soep is rood'

- Bijbellezing: Johannes 20 : 1 - 23

- Bijbeltekst: Johannes 20 : 21 - 23

- verkondiging

- lied 285 : 1, 2, 3 en 4

- collecte 1: diaconie

- collecte 2: kerk

- dankzegging en voorbede

- lied 623 (opwekking) ‘Laat het huis gevuld zijn’ 

- zegen van God