Zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing 1 Koningen 19:1-21
Thema Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Download launch Download
Predikant ds. E.J. van der Linde
Collecte 1: Stichting Red een kind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom & mededelingen

Lied 281 (liedboek 1973) Jezus zal heersen waar de zon

Stil gebed

Votum / groet van God

Lied 123 (opwekking) Groot is uw trouw, o Heer

Lezing van samenvatting + de wet

Psalm 19:6: (liedboek) Als Gij uw knecht behoedt

Gebed

Kinderlied Groot en geweldig

Bijbellezing: 1 Koningen 19:1-21

Psalm 84: 3: (liedboek) Welzalig die uit uw kracht leeft

Verkondiging

Lied 697 (opwekking) Al wat ik ben

Afscheid  ouderlingen en diakenen

Lied 556 (opwekking) prijst God die ons het leven geeft (2x)

Bevestiging ouderlingen en een diaken

Lied 249 (opwekking) Heer wat een voorrecht

Dankgebed

Collecte 1: stichting Red een Kind
Collecte 2: kerk

Kindermoment

Lied 477 (liedboek 1973)  Geest van hierboven

Zegen van God