Zondag 3 juli 2022 om 18.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 4: 32 - 5: 11
Thema 'Ananias en Saffira'
Download launch Download
Predikant ds. D.A. Lagewaard
Collecte 1: Stichting Red een kind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom en mededelingen

Votum / Groet van God

Lied 477 (liedboek1973)

Gebed

Psalm 134 De Nieuwe Psalmberijming

Bijbellezing: Handelingen 4: 32 - 5: 11

Verkondiging  'Ananias en Saffira'

Lied 457 (liedboek 1973) 'Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

Voorbede

Collecte 1: stichting Red een kind
Collecte 2: kerk

Lied 'Ik zal er zijn' (Sela)

Zegen van God