Zondag 21 augustus 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing Psalm 98
Thema Zing voor de Heer!
Download launch Download
Predikant ds. G. Nederveen
Collecte 1: KOPS Sliedrecht
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4 (nieuwe psalmberijming)

Stil gebed

Votum / groet van God

Lied 320 : 1, 2, 3 en 4 (liedboek 1973) 'Zingt een nieuw lied voor God de Here'

Gebed

Kinderlied 'Kom aan boord'

Bijbellezing: Psalm 98

Psalm 98 : 1 en 2 (gereformeerd kerkboek)

Verkondiging

Psalm 98 : 3 en 4 (gereformeerd kerkboek)

Dankzegging en voorbede

Collecte 1: KOPS Sliedrecht

Collecte 2: kerk

Leefregel (Efeziërs 5 : 1 - 20)

Lied 177 : 1, 2, 3 en 4 (gereformeerd kerkboek 2017) 'Heer, U bent mijn leven'

Zegen van God

Lied 270 : 1 en 2 (evangelische liedbundel) 'Ga nu heen in vrede'