Vrijdag 2 juni 2023 om 19.00 uur

Bijbel lezing Psalm 46 (Bijbel in Gewone Taal)
Jesaja 54 : 10 (Bijbel in Gewone Taal)
Thema Huwelijksdienst Jannes en Laetitia
Download launch Download
Predikant ds. Hans Riemer
Collecte 1: CliniClowns

Kerkdienst

Bij binnenkomst bruidegom-bruid: lied 'Oceans' (Hillsong)

Votum / groet van God

Lied 461 (opwekking) 'Juich voor de Heer'

Lied 'Mighty to save' (Hillsong)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 46 (Bijbel in Gewone Taal)

Bijbeltekst: Jesaja 54 : 10 (Bijbel in Gewone Taal)

Verkondiging

Lied 816 (opwekking) 'Hoogste God'

Huwelijksbevestiging Jannes van Middelkoop en Laetitia Spek

Lied 746 (opwekking) 'Zo zegent Hij jou’

Uitreiking huwelijksbijbel

Dankzegging en voorbede

Lied 'Build your Kingdom here' (Rend Collective)

Zegen van God

Lied 553 (opwekking) 'Hoor ons loflied'

Collecte: Cliniclowns