BijbelBasics

Zondag 4 oktober 's middags om 15.00 uur is er een kinderdienst in de Bethelkerk, meer informatie vindt U in het menu actueel of in de Nieuwsbrief.


Zondag 27 september - Op deze zondag staat Matteüs 8:23-27 centraal: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water.

 

4 - 8 jaar werkblad

 

8 - 12 jaar werkblad

 


Zondag 20 september - Op deze zondag staat 1 Koningen 19:1-16 centraal: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien.

 

4 - 8 jaar werkblad

 

8 - 12 jaar werkblad

 


Zondag 13 september - Op deze zondag staat 1 Koningen 18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

 

4 - 8 jaar werkblad

 

8 - 12 jaar werkblad

 


Zondag 6 september - Op deze zondag staat 1 Koningen 17:1-16 centraal: Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.

 

 

4 - 8 jaar werkblad

 

8 - 12 jaar werkblad

 

 


Zondag 30 augustus - "Let op je woorden!" Want als je de baas bent over je tong, waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je hele lichaam Jacobus 3: 2

 

4 - 8 jaar werkblad

 

8 - 12 jaar werkblad