BijbelBasics

Onze Vader Op deze zondag staat Mattheüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn
leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onzevader’: een
gebed dat helpt om Gods nieuwe wereld centraal te stellen.

8-12 jaar puzzel

Verbinding door Adriano en Miranda