Tijdens de dienst

We vinden het heel leuk dat we weer naar de kerk kunnen komen, dus daarom gaan we het kinderwerk ook weer opstarten.
Dit gaan we doen in twee groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Met elkaar zullen we in 1 bank zitten tijdens het begin van de kerkdienst. Tijdens de dienst gaan we naar de school (jeugdhonk groep 5 t/m 8 en een lokaal voor groep 1 t/m 4).
Je ouders krijgen een mail als de wijk wordt uitgenodigd om naar de kerkdienst te komen. Ze mogen dan aangeven dat jij ook meekomt. Dan weten wij wie er allemaal komen.
Als je niet naar de kerk kan komen, dan zijn de werkbladen nog steeds op de site te vinden. In de dienst zal er nog wel een kinderlied zijn en soms een praatje door de dominee of iemand van de leiding.
Tijdens ons kindermoment zullen we luisteren naar een Bijbelverhaal, doen we een spelletje, maken we een knutsel of maken we een puzzel en zingen we met elkaar liedjes voor onze God.
Na afloop mogen jullie ouders je opwachten op de parkeerplaats. De juf of meester zal met jullie meelopen.
Kom je ook?
Groetjes van alle juffen en meesters!