Corona-maatregelen

De corona-maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken.

In dat licht is voor elk van onze 3 kerkelijke gebouwen een gebruiksplan opgesteld. Daarbij volgen wij het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, dat is gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 

 

Met het gebruiksplan willen we

 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. De gebruiksplannen worden bijgesteld, zodra daar aanleiding voor is.