Wie je ook bent. Wat jouw verhaal ook is.

Meer weten over God? Wat het christelijk geloof inhoudt? Wie wij zijn als kerk?

Een kerkdienst meebeleven

Hoe? Wanneer?  Waar?

Voel je van harte uitgenodigd.

Kinder / Jeugdwerk

Samen met kinderen en jongeren, omzien naar elkaar

Op adem komen? Rust zoeken?

Een luisterend oor vinden? Bidden? Ontmoeting!

De kerk is open. Welkom!

Ondersteuning zendingswerk

Onze kerk ondersteunt moreel en financieel diverse zendingsorganisaties

Johannes de Doper

Musical Johannes de Doper