Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  -  Gereformeerde Kerk Langerak en omstreken

Een ieder heeft het wettelijke recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens wordt omgegaan, en ook tot de orde zoals hij/zij dat zelf wil. Daar komt bij dat elke instantie, die omgaat met persoonsgegevens, zich openlijk en vooraf heeft te verantwoorden hoe haar organisatie er op dit punt uitziet. Dit doet men met een zogeheten Privacyverklaring.

Een kerk -met haar leden- heeft op heel veel punten te maken met persoonsgegevens en privacy. Denk aan de ledenadministratie, de nieuwsbrieven en kerkbladen, de gemeentegids, de kerkdiensten met geluid en beeld, de website, aanschrijvingen en hulpaanvragen.

 

Op al deze punten wordt ingegaan in de 'Privacyverklaring Gereformeerde Kerk Langerak en omstreken’; voor wie deze Privacyverklaring wil lezen, klik op deze link .